banner011
banner2
banner3

önüm

Häzirki wagtda mikroskop slaýdlary, örtük aýna, laboratoriýa aýna gaplary we laboratoriýa plastmassa önümleri bar.

Has giňişleýin gör
X

biz hakda

Biz ISO13485 we CE kepillendirilen kompaniýa.

Kompaniýanyň wideosy
img hakda

näme edýäris

Jiangsu Benoý laboratoriýasy2015-nji ýylyň 21-nji dekabrynda döredilen Gurallar Co.Laboratoriýa sarp ediş önümlerini öndürmekde ýöriteleşen, häzirki wagtda eýeçilik edýän uly kärhana mikroskop slaýdlary, gapak aýna, laboratoriýa aýna gaplary welaboratoriýa plastmassa önümleri.

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag
 • Gaty hil gözegçiligi

  Gaty hil gözegçiligi

  Employeeshli işgärlerimiz ýokary hilli gözegçilik çärelerini ýerine ýetirýärler.

 • Ajaýyp zehin

  Ajaýyp zehin

  Çuňňur ösdürip ýetişdirmegiň hünär ýoluna köp täze we ajaýyp zehinleri sanjym etdik.

 • Kompaniýanyň görnüşi

  Kompaniýanyň görnüşi

  Biziň maksadymyz hyzmatdaşlyk, ýeňiş gazanmak, geliň ygtybarly hyzmatdaş bolalyň.

amaly

Häzirki wagtda kompaniýamyzda BENOYlab®, HDMED® we Woody atly üç marka bar.

habarlar

Aragatnaşygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

Kompaniýa habarlary

Kompaniýa habarlary

Önümlerimiziň biri Demirgazyk Amerika, Europeanewropa Bileleşigi, Latyn Amerikasy, Eastakyn Gündogar we beýleki sebitlere eksport edildi

Petri tagamyna bakteriýalary nädip girizmeli

Petri tagamlaryna bakteriýalary hödürläň.Agar ergini gatylaşandan we Petri tagamlary otag temperaturasynda bolansoň, gyzykly bölüme taýyn - bakteriýany tanatmak ...
has köp >>

Taýlanddan gelen müşderi 50ML C sargyt etdi ...

Taýlandly müşderi 50ml sentrifuga turbalaryny, konus merkezden gaçyryş turbasyny, bizden 1,5 ml turba sentrifugasyny sargyt etdi.Önümleriň bu topary çalt öndürildi.Tha ...
has köp >>